Dobrodošli na Internet stranicu Skupštine Kosova

Rad zakonodavnog tela Kosova je transparentan. Tako ćete na ovom websajtu naći informacije koje govore o parlamentarcima, kao i o njihovom radu, zakonima u procesu, novosti vezane za predsednika Skupštine, Predsedništvo, odbore, parlamentarne grupe, kao i kalendar aktivnosti. Ovde ćete naći...

img

Zakoni

Vesti

Skupština sednica

  • Ponedeljak, 22.01.2018Sa sednice Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije Članovi Komisije su jednoglasno usvojili Izveštaja rada Komisije za 2017.godinu Članovi Komisije su takodje usvojili i Nact plana rada Komisije za 2018... čitaj više
  • Petak, 19.01.2018Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak Članovi Komisije su posle iscrpne rasprave sa večinom glasova usvojili Nacrt Zakona br.06/L-005 o porezu na nepokretnu imovinu sa izveštajem i amandmanima... čitaj više
  • Četvrtak, 18.01.2018Sa IV sastanka Parlamentarne komisije za stabilizaciju – pridruživanja EU – Kosovo čitaj više
  • Sve vesti