Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Oliver Ivanović

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • SLKM (SLKM)

  Lični podaci

  • Rođen 01.04.1953 u Rznić, SO Dečane
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Ekonomski fakultet.
  • Inž. mašinstva.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 1998. zamenik Direktora ”Feronikla”.
  • 1992–1998. direktor “Sportskog centra”.
  • 1987–1991 rukovodilac predstavništva “Hepok” Mostar.
  • 1983–1987. direktor Fabrike keramičkih pločica “Mozaik”.
  • 1979–1987 zamenik direktora “Transkosova”.

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski
  • Albanski

  Adresa

  • Kosovska Mitrovica