Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Četvrta Zakonodavna Perioda (12.12.2010 - 07.05.2014)

Biserka Kostiæ

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA (SLS)

  Lični podaci

  • Rođena 29.07.1986
  • Neudata

  Obrazovanje

  • Apsolvent na Filozofskom fakultetu, odseg Pedagogija

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Inspektor za zaštitu životne sredine

  Adresa

  • Gračanica

  Telefon

  • 049 776 596