Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Četvrta Zakonodavna Perioda (12.12.2010 - 07.05.2014)

Biserka Kostić

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • Samostalna Liberalna Stranka (SLS)

Lični podaci

  • Rođena 29.07.1986
  • Neudata

Obrazovanje

  • Apsolvent na Filozofskom fakultetu, odseg Pedagogija

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Inspektor za zaštitu životne sredine

Adresa

  • Gračanica

Telefon

  • 049 776 596