Govori Predsednika Skupstine

Govor predsednika Skupštine Kosova Kadri Veseli, na obeležavanju Meðunarodnog dana demokracije

Poštovani poslanici
Predstavnici civilnog društva,
Meðunarodni partneri Skupštine Kosova,
Predstavnici medija,
Dame i gospodo

Danas je meðunarodni dan demokratije. Tradicionalno Skupština Kosova obeležava ovaj dan u cilju promovisanja demokratskih vrednosti i ideala. To su vrednosti koje su utemeljene u našoj državi, Ustavu i našem društvu. Ali ovaj dan je i dan zajednièkog balansa o našem radu, kao javne institucije, civilno društvo i mediji za jaèanje naše demokratije. Kao mlada država mi smo uèinili znaèajne korake u ovom pravcu. Izgradili smo politièki sistem sa dostojanstvenim politièkim zastupanjem svih graðana i zajednica. Imamo ustav prema najvišim liberalnim i demokratskim standardima. Ustav koji sa svojim vrednostima omoguæuje svakom graðaninu Kosova, nezavisno od njegove pripadnosti da doživljava Kosovo kao svoju kuæi. Mi se ponosimo sa prostorom koji smo stvorimo za civilno društvo, èiji se glas èuje kao u ni jednoj drugoj zemlji regiona i šire. Ne ometana sloboda izražavanja i javne kritike èine razliku naše zemlje sa drugim zemljama gde se graðani zastrašuju ili podležu drugim formama kritika, sve do zatvora.
Stvorili smo kulturu javne debate, koju trebamo avanzirati i više razvijati. Ali to nije cela prièa. Naša mlada demokratija, u procesu konsolidacije, i dalje se suoèava sa izazovima, problemima, a èesto i nesporazumima. Dok se izazovi odnose na okonèanje izgradnje državnosti, nesporazumi izviru iz naèina kako shvatamo i koristimo demokratske vrednosti. Ono što razlikuje demokratiju od svih drugih forma upravljanja je iskljuèivanje nasilja iz politike. Za godinu dana redom ovo fundamentalno naèelo je ugroženo. Imali smo teške situacije kada je mesto snage argumenta zauzeo argument snage. U ime politièke slobode prekoraèenje su granice zakona. To nema veze sa demokratijom i njenim vrednostima. Slike u Skupštini Kosova su uèinile da su se graðani oseæali razoèarani i postiðeni svojim izabranim; povredili smo njihove nade, njihove snove za odrastanje njihove dece u blagostanju, uèinili smo da se naši prijatelji oseæaju nelagodno, dok protivnike naše države da se raduju. Mi smo nezavisna i suverena država, s toga treba da dokažemo politièku zrelost u svakoj situaciji i u odnosu na svaki problem. Politièka zrelost podrazumeva rešavanje neslaganja putem dijaloga i konsenzusa. Demokratija podrazumeva dijalog izmeðu veæine i manjine. U ovom dijalogu veæina nema pravo da nametne politike koje se ne podržavaju, ali ni opozicija da snagom naneæe svoje neslaganje. Znaèi ni tiranija veæine, a ni anarhija manjine. 17 godina ranije mi smo bili zarobljeni i imali smo potrebe za pomoæ prijateljskih država za osloboðenje. Danas smo slobodni, nezavisni, za to niko ne može da nas spasi od samog sebe. Probleme koje smo stvorili sami, moramo sami rešiti, uz podršku prijateljskih država, na èelu sa Sjedinjenim amerièkim državama i zemljama evropske unije. Treba da bude jasno: Za Kosovo Amerièki stav o našim razvojima je vrednost. Ne poštovanje ovog stava je prekoraèenje crvene linije, koju narod Kosova nikada neæe prihvatiti. Politièki pluralizam je osnovna vrednost demokratije, ovo nije samo faza, veæ naèelo koje podrazumeva veoma praktiène stvari. U prvom redu, niko nema monopol nad nacionalnim interesom i patriotizmom. Ljubav za Kosovo je vrednost i zajednièka dužnost i samo uz poštovanje naèela Ustava možemo utvrditi i štititi nacionalni interes. Drugo, niko nema monopol nad istini o politièkim procesima kroz koje prolazi naša zemlja. Istina u demokratiji se postiže samo putem racionalne debate kvalitetnog politièkog dijaloga, a nikako putem demonstriranja sile. S toga, demokratija iskljuèuje politièki fanatizam i jezik iskljuèivanja. Ovo su primedbe, koje nas više ujedinjuju nego što nas dele. Naši graðani imaju poverenja u državu Kosova, njen razvoj i jaèanje. Mi smo izabrani da opravdamo ovo poverenje - sa našim radom i angažovanjem - sa realizacijom jedinog svetog zadatka koji ima politièar: Da radi za domovinu, demokratiju i slobodu.