Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

  • Utorak, 27.02.2018 11:00
  • Sto Sala: N-506
  •  

Dnevni red:

Sto na temu:

Važnost organizacije i izazovi u predškolskom obrazovanju.

 

  • Sreda, 14.02.2018 11:00
  • Sednica Komisije Sala: N 303
  •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 6.2.2018;
3. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br.06/L-049 o Naučnoj Inovaciji i Transferu Znanja i Tehnologije;
4. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-053 o Ratifikaciji Memoranduma o Sporazumevanju između Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije Republike Kosova i Austrijske Agencije za Razvoj ADA REF. NO 8116-00/2016 LR 2016;
5. Razno.

 

Zapisnik
  • Utorak, 06.02.2018 11:00
  • Sednica Komisije Sala: N 303
  •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 23.1.2018 i 30.1.2018;
3. Razmatranje u načelu Nacrtu Zakona br.06/L-046 o Inspektoratu Obrazovanja u Republici Kosova;
4. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Lule Ymeri Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 643; 044 214 640