Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje

  • Utorak, 30.01.2018 12:00
  • Sednica Komisije Sala: N204
  •  

Dnevni red:

1. Stanje sredine na Kosovu u vezi zagadjenja vazduha i predlozi u vezi ovog stanja.

 

Zapisnik
  • Ponedeljak, 29.01.2018 11:30
  • Sednica Komisije Sala: N 302
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 19.1.2018;
3. Glasanje godišnjeg izveštaja 2016 za sredinu,
4. Razmatranje u načelu Nacrt zakona o zaštiti od zračenja i nuklearja bezbednost,
5. Objava konkursa za direktora Agencije kompleksnih memorijala Kosova,
6. Osnivanje radnih grupa u vezi zakonske iniciative za izradu Nacrta zakona za izmenu i dopunu Zakona Nr.05-L-042 o regulisanju usluga vode i u vezi zakonske iniciative za izradu Nacrta zakona o kvalitetu hleba,
7. Razmatranje zahteva odbora za vino „Enologija" za podršku o izvozu vina i ukidanju akcize za vino,
8. Razno.

 

Zapisnik
  • Petak, 19.01.2018 10:30
  • Sednica Komisije Sala: N 302
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 13.12.2017;
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu Komisije za 2017.godinu
4. Razmatranje nacrt-plana rada komisije, za 2018.god;
5. Razmatranje izveštaja o stanju životne sredinu, pozvan šef Agencije za zaštitu životne sredine;
6. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Bajram Badivuku Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 639; 044 345 369