Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

  • Ponedeljak, 29.01.2018 11:00
  • Sednica Komisije Sala: N 225
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Diskusija u vezi zakonodavne inicijative za izradu Nacrta zakona o Radio-televiziji Kosova;

 

  • Sreda, 17.01.2018 10:00
  • Sednica Komisije Sala: N204
  •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije, održane 18.12.2017;
3. Razmatranje Izveštaja rada Komisije, za 2017.godinu;
4. Razmatranje nacrt-plana rada komisije, za 2018.god;
5. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Drita Morina Pozicija: Koordinatorka E-mail: drita.morina@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: mirjeta.heta@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 613; 044 209 265