Komisija za nadgledanje javnih finansija

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Antigona Ibraj Pozicija: Koordinatorka E-mail: antigona.ibraj@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: mehmet.simnica@assembly-kosova.org Telefon: 038 200 10 668; 044 418 107