Vesti

Četvrtak, 15.03.2012

 • Sednica Skupštine

  Republika Kosovo neæe dozvoliti ni jednoj susednoj državi, ili takozvanim njegovim predstavnicima, da organizuje izbore bilo koje vrste na teritoriji Republike Kosova, naglasio je premijer Thaçi. Usvojena je Dekleracija u vezi sa pretenzijama Srbije za organizovanje izbora i na Kosovu. Usvojeni su 3 nacrta zakona. čitaj više

 • U Strazburgu završeni radovi Petog meðuparlamentarnog susreta Evropski parlament – Kosovo

  Na kraju susreta, uèesnici su usaglasili konaèni tekst zajednièke deklaracije, u kojoj su sintetizovane diskusije tokom sastanka i doneti zajednièki stavovi delegacija čitaj više

 • Predsednici parlamentarnih grupa sastali su se sa predstavnicima Svetske banke

  Razgovarano je o razvojnim projektima Kosova koji æe biti podržani od Svetske banke Prioritet ima poljoprivreda, energetika i obuèavanje kadra čitaj više

 • Predsednik Skupštine dr Jakup Krasniæi izrazio je sauèešæe predsedniku Predstavnièkog doma Belgije g-dinu Flahau

  Predsednik Skupštine Republike Kosova dr Jakup Krasniæi poslao je telegram sauèešæa predsedniku Predstavnièkog doma Belgije g-dinu Andreu Flahau, povodom nesreæe autobusa koja se dogodila u Švajcarskoj čitaj više