Vesti

Sreda, 28.03.2012

 • Èelnik Skupštine Krasniqi, doèekao Irskog homologa g. Wiliam Hay

  Angažovanja za produbljenje još veæe saradnje izmeðu dveju parlamenata Potpisuje se sporazum iz oblasti dotiène administrativne saradnje čitaj više

 • Ministar Makolli je, pred Komisijom, podneo izveštaj o aktivnostima Ministarstva dijaspore

  Èlanovi Komisije za spoljne poslove izrazili brojna uznemirenje o stanju našeg dijaspore u raznim zemljama sveta, uz sugestije za ministra o merama što treba preduzeti radi poboljšanja stanja čitaj više

 • Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja

  Ministar Agani izveštavao je u vezi odvijanja u zdravstvu Kosova Èlanovi Komsiije inicirali su njihovu zabrinutost u vezi niza pitanja koja se odnose na probleme i izazove sa kojima se suoèava zdravstvo čitaj više

 • Sa javne rasprave Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova.....

  Intervencija Vlade u budžetskoj nezavisnosti ove institucije, neisplaèivanje plate zamenicima Narodnog advokata i nedostatak tehnièkih prostorija, predstavljaju velik izazov u primenjivanju Zakona, naveo je Kurteshi čitaj više

 • Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Ministar finansija Bedri Hamza izveštavao je danas pred Komisijom za Budžet i finansije o ispunjavanju obaveza koja proizilaze iz izveštaja Evropske komisije o progresu Kosova za 2011. godinu. Podržan je Srednjorošni okvir rashoda Skupštine za period 2013 – 2015. god. čitaj više

 • Sa sednice Komisije za ljudska prava ...

  Komisija je usvojila u naèelu N/zakona o slepim i poluslepim licima čitaj više