Vesti

Četvrtak, 12.04.2012

  • Sa plenarne sednice Skupštine

    Skupština usvojila Nacrt zakona o bankama, mikro-financijskim institucijama i ne-bankarskim financijskim institucijama Na otvaranju rada današnje plenarne sednice, poslanici Vetëvendosje otvorili su plakat sa imenom palog borca Enver Zymberi i Selver Haradinaj. čitaj više

  • GŽP i USAD DEMI organizovali su sa ženama Dukaðina okrugli sto na temu: „Uloga žene u lokalnoj upravi“

    Dokaz da žene profesionalno i odgovorno obavljaju poslove čitaj više