Vesti

Subota, 14.04.2012

  • Predsednik Skupštine prisustvovao na manifestaciji “Ðeèovini susreti” u Zumu – Has

    Ova godišnjica, naroèito kada se proteže na razmerama jednog veka, bez sumnje da u svojoj pozadini sadrži razloge i motive za slavno i bolno seæanje, za refleksije, pored ispunjavanja duše emocijama rodoljublja i slobode Èelnik Skupštine otkrio obelisk, koji je postavljen u znak 310- godišnjice utoèišta skopskog nadbiskupa ... čitaj više