Vesti

Četvrtak, 17.05.2012

  • Èelnik Skupštine Krasniqi sastao se sa predsednicom Skupštine Portugala gospoðom Esteves

    Portugal æe nastaviti podržati Kosovo u svim pravcima, naroèito integracionim procesima Liberalizacija viza i slobodno kretanje graðana Kosova u EU jeste naš prioritet, s toga i oèekujemo vašu pomoæ u tom pravcu podvukao èelnik Skupštine dr. Krasniqi čitaj više

  • Lutfi Haziri primio je zamenika predsednika Austrijskog parlamenta Fritz Neugebauer

    Ocenjuje se podrška države i naroda Austrije za ceo proces osoloboðenja i nezavisnosti Kosova Za dobre odnose izmeðu zemalja i naroda potrebni su što èešæi sastanci predstavnika i njihovih izabranika Istièe se stalni cilj institucija Kosova za uspostavljanje reda na celoj teritoriji Kosova za demokratizaciju i evropizaciju zemlje čitaj više