Vesti

Četvrtak, 17.05.2012

  • Čelnik Skupštine Krasniqi sastao se sa predsednicom Skupštine Portugala gospođom Esteves

    Portugal će nastaviti podržati Kosovo u svim pravcima, naročito integracionim procesima Liberalizacija viza i slobodno kretanje građana Kosova u EU jeste naš prioritet, s toga i očekujemo vašu pomoć u tom pravcu podvukao čelnik Skupštine dr. Krasniqi čitaj više

  • Lutfi Haziri primio je zamenika predsednika Austrijskog parlamenta Fritz Neugebauer

    Ocenjuje se podrška države i naroda Austrije za ceo proces osolobođenja i nezavisnosti Kosova Za dobre odnose između zemalja i naroda potrebni su što češći sastanci predstavnika i njihovih izabranika Ističe se stalni cilj institucija Kosova za uspostavljanje reda na celoj teritoriji Kosova za demokratizaciju i evropizaciju zemlje čitaj više

 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com