Vesti

Juni 2012

 • Petak, 29.06.2012

  Sveèana sednica Skupštine povodom posete predsednika Albanije Bamira Topija

  Kosovo je postalo faktor mira i održive stabilnosti u regionu Albanija je istorijski i u najtežim momentima podržavala Kosovo Zahvalnost Sjedinjenim Amerièkim Državama, EU i NATO-u na pomoæi i njihovoj odluèujuæoj ulozi za postojanje albanske države, realnosti novog Kosova u zajednièkom demokratskom progresu čitaj više

 • Petak, 29.06.2012

  Govor Predsednika Krasniqi, na sveèanoj sednici Skupštine Kosova, povodom posete Predsednika Republike Albanije, g. Bamir Topi

  čitaj više

 • Petak, 29.06.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi doèekao Albanskog predsednika Bamir Topi

  Dobri odnosi izmeðu dveju zemalja su u meðusobnom interesu Ceni se rad legislativa Kosova Predsedniku Topi se izražava želja za uspešnu politièku karijeru nakon okonèanja mandata èelnika zemlje čitaj više

 • Petak, 29.06.2012

  Sa sednice Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost...

  Zahteva se još veæa saradnja izmeðu svih institucija, da bi se u 2013 godini stvorili moguænosti za izgradnju novog odgovarajuæeg objekta za Instituciju Narodnog advokata čitaj više

 • Četvrtak, 28.06.2012

  Plenarna sednica Skupštine

  Ministar Unutrašnjih poslova Bajram Redžepi informisao je poslanike o današnjim dogaðajima u Merdaru U naèelu su podržani sledeæi nacrti zakona: Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o liènoj karti; Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o meteorologiji; Nacrt zakona o zdravstvu i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o... čitaj više

 • Četvrtak, 28.06.2012

  Skupština Kosova sutra održava sveèanu sednicu

  Poslanicima, tom prilikom, obrati æe se Predsednik republike Albanije Bamir Topi čitaj više

 • Četvrtak, 28.06.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi kaznio je brutalni napad na pripadnike Policije Kosova

  čitaj više

 • Četvrtak, 28.06.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi primio je Svetskog poglavara Bektašija Brahimaj

  Diskutovano je o pravima koja zajednica bektaši uživa na Kosovu i o moguænosti kodifikovanja ovih prava na osnovu zakona čitaj više

 • Četvrtak, 28.06.2012

  Sa radova Meðunarodne konferencije na temu: „Kopnena televizijska digitalizacija, evropske i regionalne prakse“

  Meðunarodna zajednica može biti umorna gledajuæi Kosovo drugaèije, ali Kosovo je na poèetku svog puta državne konsolidacije čitaj više

 • Četvrtak, 28.06.2012

  GŽP-a održala okrugli sto u Kamenici

  Kosovo ima pojedine veoma dobre zakone, ali treba više uraditi za njihovo potpuno sprovoðenje, pogotovo oko veæeg zastupljenosti žena u egzekutivi čitaj više

 • Sreda, 27.06.2012

  Predsednik Skupštine uèestvovao je na Konferenciji o odnosima izmeðu izvršnih i zakonodavnih organa

  Skupština vrši i pravo parlamentarnog nadgledanja prema Vladi i organima osnovanim zakonom. Forme vršenja parlamentarnog nadgledanja prema izvršnim organima su institucionalne i utvrðene Ustavom, Poslovnikom i zakonima za stvaranje i funkcionisanje ustavnih organa Skupština Kosova parlamentrano nadgledanje vrši na osnovu ... čitaj više

 • Sreda, 27.06.2012

  Sa sednice Komisije za spoljne poslove

  Dostaviti dopis homolognim komisijama država èlanica EZ-e , koje još nisu priznale nezavisnot Republike Kosova Zahtevaæe se uspostavljanje kontakta sa ovim komisijama, kao i uticaæe se na respektivne vlade za što brže priznavanje nezavsine države Kosova Razmatran je Plan delovanja Skupštine Kosova za evropsku integraciju za drugo... čitaj više

 • Sreda, 27.06.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Èlanovi Komisije su usvojili Plan Delovanja Skupštine za Evropske Integracije za drugi tromeseèje 2012 godine čitaj više

 • Sreda, 27.06.2012

  Sa okruglog stola Komisije za ekonomski razvoj....

  Bolje funkcionisanje javnih preduzeæa neposredno utièe na ekonomski razvoju zemlje Proglašenjem Ustava Republike Kosova i usvajanjem Zakona o javnim preduzeæima juna meseca 2008. godine, status upravljanja javnih preduzeæa je izmenjen u celini čitaj više

 • Sreda, 27.06.2012

  Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja

  Komisija je podržala N/zakona o izmenama i dopunama Zakona o štrajku sa amandmanima čitaj više

 • Sreda, 27.06.2012

  Grupa žena poslanica uèestvovala je na osnivanju Grupe delegatkinja Mitrovice

  Doprinos žene nije nedostajao ni u najtežim vremenima, kao tokom okupacije, takom rata, a zatim i u izgradnji mira čitaj više

 • Utorak, 26.06.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Preporuèuje se za plenarnu sednicu prvo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o budžetu Republike Kosova za 2012. godinu Ministar Hamza je izveštavao o ispunjavanju obaveza proizišlih iz Izveštaja progresa Evropske Komisije za Kosovu, za 2011. godinu čitaj više

 • Utorak, 26.06.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj...

  Broj saobraæajnih nesreæa sa fatalnim posledicama tokom 2011 godine, je manji za 17.4%, u poreðenju sa 2010 godinom Komisija je usvojila Strategiju za minerale republike Kosova, 2012 – 2025 čitaj više

 • Ponedeljak, 25.06.2012

  Sa sednice Predsedništva Skupštine

  Ove nedelje održaèe se dve Plenarne sednice Na redovnoj sednici, u èetvrtak, 28. juna razmatra æe se tri Nacrta zakona Na sveèanoj sednici od petka, predsednik Albanije Bamir Topi, koji je na kraju mandata, obratiæe se poslanicima Skupštine Republike Kosovo čitaj više

 • Petak, 22.06.2012

  Sa posete predsednika Skupštine Krasniqi SAD-a

  Predsednik Skupštine Kosova sastao se sa amerièkim ambasadorom Uisner i položio je cveæe na memorijalu Kule bliznakinje u Nju Jorku čitaj više

 • Petak, 22.06.2012

  Sa Plenarne sednice Skupštine

  Skupština je usvojila Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na okonèanje meðunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova i Nacrt zakona o kriviènoj proceduri Nije usvojena Preporuka Komisije za zakonodavstvo o skidanju èlanova 37. i 38. Kriviènog zakona Republike Kosova u skladu sa zahtevom Predsednice za ponovno razmatranje Zakona čitaj više

 • Petak, 22.06.2012

  Dvodnevna konferencija Grupe žena poslanica u saradnji sa OSCE-om

  Šire uèešæe žena u aktivnostima proširuje demokratiju Prilikom izrade zakona i politike treba voditi raèuna da oni budu održivi i da daju efekte čitaj više

 • Petak, 22.06.2012

  Parlamentarna delegacija Kosova uèestvovala na Samitu Crne Gore

  „Narod Kosova je diskriminisan i izolovan zbog ne ukidanja viza, meðutim EU beleži pokrete u vezi sa Kosovom“, naglasila je delegacija Kosova za Evropske integracije tokom radnog sastanka, organizovanog od strane Parlamenta Crne Gore u saradnji sa Evropskim Parlamentom čitaj više

 • Četvrtak, 21.06.2012

  Predsednik Skupštine dr Jakup Krasniæi doèekan je u amerièkom državnom departmanu od zamenika- pomoænika sekretara Rikera-a

  Zajedno sa institucijama Republike Kosova radiæe se na uspešnom završavanju procesa meðunarodnog nadzora nezavisnosti Predsednik Skupštine Republike Kosova je zahtevao podršku u procesu priznavanja i èlanstva Kosova u meðunarodnim organizacijama. čitaj više

 • Četvrtak, 21.06.2012

  Sednica Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje BSK-a

  Nakon sluèaja koji se desio u Regionalnom direktorijatu u Peæi, zbog nestanka zlata u prostoriji dokaza, èlanovi Komisije, u toku razmatranja izveštaja Policije Kosova i Kosovskog inspektorijata Kosova u vezi ovog pitanja, zahtevali su višu institucionalnu odgovornost od Vlade i komandnog lanca i Policije Kosova. Oni su zahtevali od... čitaj više

 • Četvrtak, 21.06.2012

  Ministar zdravlja, Ferid Agani, izveštavao je pred Komisijom za zdavstvo, rad i socijalna pitanja u vezi N/zakona o zdravstvu

  Poboljšanje stanje u zdravstvu ne može se obaviti bez strukturne reforme Reforma æe se sprovoditi u etapama i N/zakona o zdravstvu predstavlja prvi korak u ovom pravcu čitaj više

 • Četvrtak, 21.06.2012

  Sa javne rasprave Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost...

  Umešanje u budžetsku nezavisnost ove institucije, i nedostatak tehnièkih prostorija, predstavljaju izazov u implementiranju Zakona, rekao je Kurteshi Institucija Narodnog advokata se približila evropskom proseku u obradi i rešavanju sluèajeva čitaj više

 • Četvrtak, 21.06.2012

  U okviru posete Albaniji, Komisija za budžet i finansije, sastala se sa ministrom Bode i predsednikom VDK-a gospodinom Leskaj.

  U fokusu interesovanja èlanova Komisije, bio je proces pripreme, razmatranja i usvajanja budžeta, te i regulisanje plata za nezavisne institucije u Albaniji. čitaj više

 • Sreda, 20.06.2012

  Predsednik Parlamenta Krasniqi susreo se sa predsednikom Predstavnièkog doma Amerièkog kongresa, John Boehner i drugim amerièkim kongresmenima

  Boehner je ponovo potvrdio odluènost SAD da podržavaju Kosovo i u buduæe Predsednik Krasniqi se zahvalio g. Bohneru za podršku i angažovanje SAD, za amerièku pomoæ u fizièkoj i demokratskoj obnovi Kosova, za požrtvovanje i doprinos amerièkih snaga koji su dali za slobodu i oèuvanje mira na Kosovu Amerièki kongresmeni su se izrazili... čitaj više

 • Sreda, 20.06.2012

  Predsednici Komisija sastali su se sa ekipom Evropske komisije za procenu studije izvodljivosti

  Postoji potpun konsenzus politièke klase Kosova za integraciju zemlje u EU. Zahteva se od zemalja EU-a olakšanje viza za studente , kao i za ljude iz oblasti kulture, sporta i biznisa. I pored ustavnih promena o izboru predsednika, Kosovo nastavlja da bude država sa elementima parlamentarne dominacije. Ad-hoc Komisija za izmenu Zakona o izborima,... čitaj više

 • Sreda, 20.06.2012

  Sa javne rasprave Komisije za ekonomski razvoj...

  Nacrt zakona o zaštiti potrošaèa je u skladu sa direktivama EU. Obaveza je svih da se angažiraju na donošenje što boljeg i sprovodljivog zakona koji štiti interese svih graðana čitaj više

 • Sreda, 20.06.2012

  Parlamentarna delegacija Kosova otputovala je u Crnu Goru

  Poslanici: Haziri, Haliti, Milosavljeviæ i Deliu –Kodra, uèestvovaæe na meðuparlamentranom sastanku sa temom: „Uloga parlamenta u procesu pregovora uèlanjivanja u EU“. čitaj više

 • Sreda, 20.06.2012

  Sednica Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  čitaj više

 • Utorak, 19.06.2012

  Poseta Predsednika Parlamenta Krasniqi u SAD

  Parlamentarna delegacija Kosova susrela se sa Predsednikom NDI-a, Ken Wollack Dugoroèni programi za podršku Skupštine Kosova, finansirani od USAID –a i implementirani od NDI-a, tokom 11 zadnjih godina su bili od velikog znaèaja u razvoju Skupštine čitaj više

 • Utorak, 19.06.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi kaznio je napad nad mirotvornim snagama NATO-a

  Povodom napada nad mirotvornim snagama NATO-a , u blizini sela Brnjak, u kome je povreðen vojnik KFOR-a, predsednik Skupštine Kosova, dr. Jakup Krasniqi, kaznio je ovaj teroristièki akt nad snagama KFOR-a na Kosovu. čitaj više

 • Utorak, 19.06.2012

  Sa posete Komisije za budžet i finansije u Albaniji

  Èlanovi Komisije doèekani od strane Komisije za ekonomiju i finansije Skupštine Albanije Ocenjena je saradnja izmeðu obeju komisija i postavila se potreba za dalje produbljene iste, u funkciji razmene iskustava iz dotiènih oblasti što pokrivaju komisije čitaj više

 • Utorak, 19.06.2012

  Ambasador Francuske na Kosovu, g. Jean Franqois Fitou, doèekan je u Bordu žena poslanica

  čitaj više

 • Ponedeljak, 18.06.2012

  Sa javne debate Komisije za budžet i finasnije

  Èlanovi Komisije, predstavnici Ministarstva za finansije, carina, Jedinice za finansijsku inteligenciju Specijalnog tužilaštva Kosova, diskutovali su u vezi sprovoðenja Zakona o spreèavanju pranja novca i finansiranju terorizma čitaj više

 • Ponedeljak, 18.06.2012

  Sa sednice Komisije za evropske integracije

  Ministar za javu upravu, Mahir Yagcilar, izveštavao danas pred Komisijom o reformskom procesu javne uprave, shodno zahtevima Evropske komisije. čitaj više

 • Subota, 16.06.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi posetiæe SAD-e

  čitaj više

 • Petak, 15.06.2012

  Skupština održala komemorativnu sednicu, povodom smrti predsednika Borda KAP-a, Dino Asanaj

  Dino Asanaj je bio veliki radnik i voljeni prijatelj. Njegovim visokim vrlinama, on je imao mnogo prijatelja, kojima æe dugo nedostajati Od posebnog znaèaja bila su njegova neprestana dela koja je on uèinio za afirmaciju naše oslobodilaèke borbe u politièkim i diplomatskim krugovima u SAD Poslanici, èlanovi vladinog kabineta, zvaniènici drugih... čitaj više

 • Petak, 15.06.2012

  Sa sednice Predsedništva Skupštine

  Èlanovi predsedništva i šefovi parlamentarnih grupa odali su poštu sada pokojnog KAP-a, Dino Asanaj. Skupština æe održati redovnu sednicu, u petak, 22 juna. Razmotri æe se: Nacrt zakona o izmeni i dopuni zakona koji se odnose sa završetkom meðunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova, Nacrt zakona o kriviènom postupku, kao i... čitaj više

 • Petak, 15.06.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu...

  Komisija je razmatrala N/zakona o obogaæivanju brašna čitaj više

 • Četvrtak, 14.06.2012

  Sa redovne sednice Skupštine

  Skupština je usvojila dva nacrta zakona čitaj više

 • Četvrtak, 14.06.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi izražava sauèešæe porodici Asanaj

  čitaj više

 • Četvrtak, 14.06.2012

  Èelnik Skupštine, Krasniqi, oštro osuðuje èin ubistva predsednika Borda Kosovske agencije za privatizaciju, Dino Asanaj

  čitaj više

 • Četvrtak, 14.06.2012

  Sa sednice Komisije za amandamentiranje Ustava

  Podržan je u naèelu Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona koji su u vezi sa završetkom meðunarodnog nadgledanja nezavisnosti čitaj više

 • Četvrtak, 14.06.2012

  Grupa žena poslanika potpisali sporazum saradnje sa Misijom OEBS-a na Kosovu

  Šira podrška Projekta protiv raka dojke čitaj više

 • Sreda, 13.06.2012

  Parlamentrana delegacija Kosova, kojoj je predsedavao predsednik Skupštine Jakup Krasniqi vratila se sa posete Estoniji

  Dalje produbljivanje saradnje čitaj više

 • Sreda, 13.06.2012

  Sa javne debate Komisije za budžet i finansije

  Èlanovi Komisije, predstavnici Ministarstva za finansije, Kancelarije Generalnog revizora, Regulatorne komisije za javnu nabavku i Organa za razmatranje javne nabavke, diskutovali su o ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz Izveštaja o napretku Evropske komisije za Kosovo, za 2011. godinu, u oblasti javne nabavke čitaj više

 • Sreda, 13.06.2012

  Sa sednice Komisije za nadgledanje javnih finansija

  Razmatranje Godišnjeg izveštaja revizije financijskih pregleda RON, æe se izvršiti na narednoj sednici. U cilju efikasnijeg nadgledanja javnog novca, Komisija æe se podržati od struènjaka čitaj više

 • Sreda, 13.06.2012

  Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje

  Komisija je procesirala na plenarnoj sednici Nacrt zakona o zdravstvu čitaj više

 • Sreda, 13.06.2012

  G-ða Teuta Sahatqiju sastala se sa delegacijom Ambasade Norveške

  Ambasada pomaže ženama Kosova u razvoju raznih ekonomskih delatnosti čitaj više

 • Utorak, 12.06.2012

  Delegacija Skupštine Kosova, predvoðena od dr. Jakup Krasniqi, završila zvaniènu posetu u Estoniji

  Priznanje za nepoštednu podršku Estonije u pravcu Evropskih integracija Kosova i spremnost za produbljivanje odnosa i u ekonomskim, obrazovnim i kulturnim oblastima. Neophodno je da Evropska zajednica tretira pod hitno pitanju liberalizaciju viza za Kosovu, naglasio je ministar Spoljnih poslova, Urmas Paet čitaj više

 • Utorak, 12.06.2012

  Ministarka za integracije Èitaku izveštavala je na komisiji o liberalizaciji viza

  Dobijanje vodièa za liberalizaciju viza je rezultat konsenzusa politièke klase Kosova za evropsku agendu. Izmeðu najznaèajnih izazova koje treba ispuniti su: smanjenje ilegalne emigracije u zemlje EU, smanjenje zahteva za azil u ovim zemljama, kao i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Upitnik za studiju izvodljivosti je veæ popunjen sa oko dve... čitaj više

 • Utorak, 12.06.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržan je N/zakona o izmenama i dopunama Zakona o menadžiranju javnih finansija i odgovornostima, predlog – odluka Vlade za imenovanje èlanova Borda za ponovno razmatranje žalbi i Finansijski izveštaj Penzijskog trusta štednje čitaj više

 • Utorak, 12.06.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Èlanovi komisije su usvojili Nacrt zakona br. 04/L-116 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-048 o menadžiranju javnih financija i odgovornostima, sa izveštajem funksionalne Komisije za budžet i financije, sa amandmanima.koja èe se proslediti radi usvajanja u Skupštini Republike Kosova čitaj više

 • Utorak, 12.06.2012

  Sa sednice Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje bezbednosnih snaga Kosova

  Komisija je procesuirala plenarnoj sednici , na prvo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama Zakona o liènoj karti čitaj više

 • Utorak, 12.06.2012

  Sa sednice Komisije za ljudska prava ...

  Kosovsko zakonodavstvo pruža dobru osnovu za ohrabrivanje i podršku ženama u procesu rada i odluèivanju Od osnivanja Ministarstva za zajednice i povratak, stalno su beleženi pozitivni trendovi u pravcu unapreðenja prava zajednice RAE i drugih zajednica na Kosovu. čitaj više

 • Utorak, 12.06.2012

  Delegacija Neformalne grupe mladih poslanika Skupštine Kosova boravi na dvodnevnu posetu u Litvaniji

  čitaj više

 • Ponedeljak, 11.06.2012

  Èelnik Skupštine sastao se sa Predsednicom Skupštine Estonije gospoðom Ene Ergma

  Predsednik Krasniqi je naglasio nužnost pristupanja Skupštine Kosova Interparlamentarnoj uniji i podrške koja je potrebna na tom putu. Predsednica parlamenta Estonije gða Ergma izrazila spremnost Parlamenta Estonije da Skupštinu Kosova podrži u tome, naroèito u oblasti informativne tehnologije. čitaj više

 • Ponedeljak, 11.06.2012

  Izjava èelnika Skupštine dr Krasniqi povodom 12 juna

  Povodom 12.juna - Dana slobode, predsednik Skupštine Kosova, dr Jakup Krasniqi dao je sledeæu izjavu: čitaj više

 • Ponedeljak, 11.06.2012

  Pri Komisiji za evropske integracije izveštavali su ministri Kuèi i Redžepi

  Kuèi je rekao da Ministarstvom kojim on rukovodi, za prioritet ima ne samo vladavinu reda i zakona, veæ i zakonske reforme, koje se odnose na proces evropskih integracija Redžepi je dao pregled rada u komponenti sigurnosti dokumenta, integrisano menadžiranje granice, red i javnu sigurnost, kao i osnovna prava slobode kretanja čitaj više

 • Ponedeljak, 11.06.2012

  Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Komisija je usvojila u naèelu Nacrt zakona o kriviènom postupku Spisak predloženih za èlanove Saveta u Komisiji za besplatnu pravnu pomoæ, komisija æe razmatrati nakon što predloženi budu kompletirali dokumentaciju prema zakonskim odredbama čitaj više

 • Ponedeljak, 11.06.2012

  Sednica Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

  Nameæe se potreba amandmandovanja Zakona o kulturnom nasleðu čitaj više

 • Ponedeljak, 11.06.2012

  Predstavnici REA, doèekali ministarku za Migracije Belgije, g-ðu De Blok

  Bilo je razgovora o repatrijaciji povratnika iz Belgije iz redova zajednica Roma, Egipæana i Aškalije. Na Kosovu su garantovana slobode i prava manjinskih zajednica, èak više nego u pojedinim èlanicama EU-a Da se omoguæi integracija u Belgijskom društvu naših sunarodnika, migriranih tokom prošlih decenija, da se stvaraju uslovi za... čitaj više

 • Nedelja, 10.06.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi æe posetiti Estoniju

  Tokom ove zvaniène posete Kosovska parlamentarna delegacija æe se sastati sa najvišim liènostima ove zemlje čitaj više

 • Petak, 08.06.2012

  Sa sednice Predsedništva Skupštine Kosova

  Utvrðen je dnevni red za plenarnu sednicu od 14. juna 2012.g. U drugom razmatranju biæe dva nacrta zakona: Nacrt zakona o slepim i delimièno slepim licima, i Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o menadžiranju javnih finansija i odgovornosti U meðuvremenu, dnevni red može biti dopunjen i nekom drugom taèkom iz materija koji se nalaze u proceduri kod... čitaj više

 • Petak, 08.06.2012

  Predsednik Skupštine Krasniæi primio je parlamentarnu delegaciju Slovaèke

  Slovaèka treba da prizna Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu. To bi olakšalo put Kosova ka integraciji u EU, istakao je Krasniæi. Za integraciju u EU treba da imate dobre odnose sa susednim zemljama ,ocenila je delegacija Slovaèke. čitaj više

 • Petak, 08.06.2012

  Sa sednice Komisije za ljudska prava.....

  Slepim osobama se garantuju meseèni prihodi u iznosu od 100 evra čitaj više

 • Petak, 08.06.2012

  Poslanice Kosovskog parlamenta uèestvuju na jednom seminaru u Amerièkom kongresu

  Amerièki kongresisti izrazili volju da još više podržavaju Kosovo u integracionim procesima i u poveæanju priznavanja od država koje još nisu priznale Kosovo Priznanje prema SAD o doprinosu što daje u izgradnji države Kosova čitaj više

 • Četvrtak, 07.06.2012

  Sednica Skupštine

  Usvojene su preporuke o ulozi i položaju dece na Kosovu, i podržan u naèelu Nacrt zakona o zaštiti potrošaèa Izabranje upravni odbor fonda penzijskih ušteda na Kosovu čitaj više

 • Četvrtak, 07.06.2012

  Predsednik Skupštine Krasniæi primiæe sutra parlamentarnu delegaciju iz Slovaèke

  čitaj više

 • Sreda, 06.06.2012

  Zajednièki susret èelnik Parlamenta Krasniqi i Komisije za zdravstvo…, sa predstavnicima Vlade, SB i penzionera

  Diskutovane su moguænosti iznalaženja jednog rešenja za poboljšanje finansijskog stanja penzionera čitaj više

 • Sreda, 06.06.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Dogovoreno je da tokom naredne sednice Komisija održi jednu sednicu javne debate sa nezavisnim institucijama i agencijama, èija se delatnost nadovezuje sa javnom nabavkom čitaj više

 • Sreda, 06.06.2012

  Sednica Komisije za nadgledanje javnih finansija

  Diskutovalo se o moguænosti formiranja jedinice za unutrašnju reviziju za nezavisne agencije čitaj više

 • Sreda, 06.06.2012

  Komisija za ekonomski razvoj posetila je ACA

  Diskutovalo se o uèlanjenju ACA u ICAO i njegovim odnosima sa Komisijom za istraživanje udesa pri Kancelariji Premijera čitaj više

 • Utorak, 05.06.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi posetio je NKRM

  Usvojiti što pre Mineralnu strategiju Kosova Komisija æe imati nepoštednu podršku u ispunjavanju objektiva čitaj više

 • Utorak, 05.06.2012

  Predsednik Parlamenta Krasniqi primio je jednu grupu studenata iz raznih zemalja sveta

  Predsednik Skupštine je govorio pred studentima o genezi problema Kosova i istorijskim razvojima koji su sledili i propratili napore za stvaranjem nezavisne i suverene države Kosova čitaj više

 • Utorak, 05.06.2012

  Sa javne debate Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica i peticije

  Diskutovalo se u vezi sa sprovoðenjem preporuka Komisije za nadgledanje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Èlanovi Komisije tražili su od dotiènih institucija da se preporuke koje nisu ispunjavane, realizuju u što kraæem roku čitaj više

 • Utorak, 05.06.2012

  Komisija za unutrašnje poslove posetila Agenciju za zaštitu liènih podataka

  Èlanovi Komisije su informisani o radu Agencije, o izazovima u ispunjavanju njenog mandata, kao i o ulozi koju treba da odigrava Agencija u zaštiti liènih podataka za sve graðane Republike Kosova čitaj više

 • Ponedeljak, 04.06.2012

  Sa Sednice Predsedništva Skupštine

  Skupština je održala redovnu sednicu 7. juna. Biæe razmatrani dva nacrta zakona, Oèekuje se usvajanje preporuke Komisije za ljudska prav u vezi uloge i položaja dece na Kosovu. Poslanici æe glasati predlog – odluku Komisije za izbor predsedavajuæeg i èlanova Upravnog odbora FPŠK i razmatra æe dva izveštaja o radu agencije za... čitaj više

 • Ponedeljak, 04.06.2012

  Predsednik Krasniæi primio stalno delegirane ambasadore UNESCO-a

  ”Svedoci smo da se radi o velikom narodu, stoga imaju pravo države sveta što priznaju nezavisnost Kosova”, istakao je èelnik delegacije Kosovo ima prijatelje u UNESCU, stoga neæe odsustvovati aktivnosti ambasadora za pružanje pomoæi Kosovu, da budu u okviru ove organizacije čitaj više

 • Ponedeljak, 04.06.2012

  Sa sednice Komisije za evropske integracije

  Predsednik Komisije, Lutfi Haziri, informisao je èlanove Komisije o susretu održanom u Briselu, 30. maja 2012. godine, o procesu liberalizacije viza i dijalogu o vladavini prava. On je rekao da Kosovo ulazi u jedan izvanredno težak proces, koji sadrži veoma teške tehnièke kriterijume za realizaciju. čitaj više

 • Ponedeljak, 04.06.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu ...

  Veæina izazova proizišlih iz Izveštaja napretka su ispunjena i prevaziðena u tesnoj saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja Za ispunjavanje u celini ovih obaveza, zahteva se veæa angažovanost čitaj više

 • Petak, 01.06.2012

  Plenarna sednica Skupštine

  Evroposlanica Ulrike Lunacek putem vido snimka zatražila je od poslanika Skupštine Kosova da rade više za decu. Predstavljene su preporuke, putem kojih æe Vlada u najkraæem vremenskom roku izraditi sveobuhvatniji nacionalni program za razvoj i edukaciju u najranijem detinjstvu čitaj više

 • Petak, 01.06.2012

  Predsednik Parlamenta Krasniqi oštro osuðuje napade na pripadnike KFOR-a

  čitaj više

 • Petak, 01.06.2012

  Predsednik Parlamenta Krasniqi primio je jednu delegaciju Nemaèke Parlamentarne grupe za jugoistoènu Evropu

  Predsednik Krasniqi je postavio potrebu veæeg uticaja Brisela nad Beogradom Nemaèki poslanik, Weib, interesovao se o procesu amandiranja Ustava i Izbornog zakona čitaj više

 • Petak, 01.06.2012

  Sednica Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije

  Projekat koji se odnosi na osnivanje Administrativne kancelarije u severnoj Mitrovici ocenjen je kao dobar poèetak čitaj više

 • Petak, 01.06.2012

  GŽP primila je èlana Borda direktora NDI-a, Howard Dean

  Primer ukljuèivanja žena svih stranaka i nacionalnosti čitaj više