Vesti

Petak, 22.06.2012

 • Sa posete predsednika Skupštine Krasniqi SAD-a

  Predsednik Skupštine Kosova sastao se sa amerièkim ambasadorom Uisner i položio je cveæe na memorijalu Kule bliznakinje u Nju Jorku čitaj više

 • Sa Plenarne sednice Skupštine

  Skupština je usvojila Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na okonèanje meðunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova i Nacrt zakona o kriviènoj proceduri Nije usvojena Preporuka Komisije za zakonodavstvo o skidanju èlanova 37. i 38. Kriviènog zakona Republike Kosova u skladu sa zahtevom Predsednice za ponovno razmatranje Zakona čitaj više

 • Dvodnevna konferencija Grupe žena poslanica u saradnji sa OSCE-om

  Šire uèešæe žena u aktivnostima proširuje demokratiju Prilikom izrade zakona i politike treba voditi raèuna da oni budu održivi i da daju efekte čitaj više

 • Parlamentarna delegacija Kosova uèestvovala na Samitu Crne Gore

  „Narod Kosova je diskriminisan i izolovan zbog ne ukidanja viza, meðutim EU beleži pokrete u vezi sa Kosovom“, naglasila je delegacija Kosova za Evropske integracije tokom radnog sastanka, organizovanog od strane Parlamenta Crne Gore u saradnji sa Evropskim Parlamentom čitaj više