Vesti

Sa sednice Predsedništva Skupštine

Petak, 12.07.2019
Predsedništvo Skupštine Republike Kosovo, kojoj je predsedavao Kadri Veseli, predsednik, održalo je danas sednicu na kojoj je razmatrano niz pitanja iz delokruga iste.

Prosleđen je Skupštini predlog predsednika Kadri Veseli, podržan od sedam ostalih poslanika za osnivanje Anketne komisije o veteranima OVK-a.

Zakonodavna inicijativa: N/zakona o Parlamentarnom povereniku za BSK, o izmeni i dopuni Zakona br. 06/L-057 o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca, N/zakona o izmeni i dopuni Zakona o vozila br. 05/L-132, kao i N/zakona o Skupštini Republike Kosovo, prosleđeni su vladi za davanje mišljenja.

Dva ostala n/zakona, o izmeni i dopuni Zakonika o pravdi za maloletnike, kao i Zakon br. 06/L-004 o predsedniku Republike Kosovo, prosleđeni su na razmatranje funkcionalnim komisijama i biće dostavljen poslanicima.

Na ovoj sednici Predsedništvo se informisalo o izveštaju Revizora za Skupštinu Republike Kosovo za finansijsku godinu završenu 31. decembra 2018. godine, dok je usvojen izveštaj troškova Skupštine Kosova za prvo tromesečje 2019. godine, kao i preporuka Komisije za budžet i finansije u vezi budžetskih zahteva Skupštine Kosova za 2020-2022, na osnovu prve budžetske okružnice Ministarstva finansije 2020/01.

Takođe su razmatrana i ostala pitanja iz administrativne oblasti.

 

 

Nga mbledhja e Kryesisë së Kuvendit