Vesti

Sednica Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje KBS-a

Petak, 24.02.2012
Na sednici Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje KBS-a, koju je predsedasvao predsednik Ahmet Isufi, razmotrena i usvojena dva konaèna izveštaja Komisije: Izveštaj o Nacrtu zakona o penzijama pripadnika KBS-a, br.04/L-84 i Izveštaj o Nacrtu zakona o humanitarnom deminiranju, br.04/L-89.
Komisija je u nastavku sednice, nakon odluke Predsednika Republike Kosova da se ovaj Zakon razmatra ponovo na Komisiji, nastavila rad na izemni pojedinih njegovih amandmana koji nisu u skladu sa razvojem i funkcionisanjem Kosovske policije. Nakon razmatranja istih, Komisija je podržala izmene amandmana koje je uradila Radna grupa Komisije i procesuirala ga u dalju proceduru, za plenarnu sednicu.
Zatim je predsednik Komisije, Isufi, informisao èlanove Komisije o Memorandumu saradnje izmeðu MKBS-a i MUP-a Kosova, naglašavajuæi da su predlozi Komisije uzeti u obzir i izvršene korektne izmene u njemu. Potom je predsednik Komisije informisao èlanove Komisije i o susretu koji je on imao sa predsednikom Nacionalnog saveta, gospodinom Galip Beqiri i sa predsednikom Opštine Bujanovac, gospodinom Shaip Kamberi, te njihovim upoznavanjem sa funkcionisanjem Skupštinske komisije i aktuelnim sigurnosnim pitanjima. U susretu se razgovoralo i o Sporazumu o slobodnom kretanju i o polisama osiguranja graðana iz Preševske doline, rekao on i dodao da Kosovska vlada treba podržati graðane koji žive u Preševskoj dolini kako bi njihov položaj bio adekvatniji.