Vesti

Lansiranje Projekat „nove mogućnosti za angažovanje civilnog društva sa Skupštinom Kosova“

Utorak, 22.05.2012
S ciljem jačanja saradnje između Skupštine Republike Kosova i civilnog društva, kao i utvrđivanje modaliteta o učešću organizacija civilnog društva u legislativnim i nadzornim procesima, Skupština Kosova i misija OEBS-a, na Kosovu, započeli novom inicijativom o dijalogu između legislativa zemlje i civilnog društva.

Potpredsednik Skupštine Kosova, Petar Miletić, tom prilikom je potencirao značaj saradnje između državnih institucija i civilnog društva, odvojivši partnerstvo između civilnog društva i Skupštine. On je izjavio da razmenjivanjem ideja dobija kako Skupština tako i civilno društvo, kao i kosovsko društvo uopšte. Povećanje takve saradnje, naglasio je on, odgovornost je obeju strana.

Predsednica Grupe žena poslanica, Teuta Sahatqija, je izjavila da između institucija i civilnog društva je neophodna saradnja. Ona je rekla da civilno društvo na Kosovu je dosta aktivno i profilizovano, dok Skupština ima dobru saradnju sa istom. Ona je navela i primere, kao i konkretne projekte iz takve saradnje, ali je dodala i potrebu za još više planirano i strukturisanu saradnju.

Sekretar Skupštine, Ismet Krasniqi, naglasio da Skupština čini napore da stvara uslove za pristup organizacija civilnog društva u njenom radu, međutim naveo je i brojne radionice koje su organizovane u funkciji povećanja takve saradnje. Takođe, on je govorio i o transparentnosti u radu parlamentarnih komisija, zadovoljavajućom učešću civilnog društva po javnim raspravama itd. Sekretar Krasniqi je odvojio i interesovanje u porastu od strane građana da podsećaju Skupštinu, što je dat pozitivan odgovor od strane Skupštine, i omogućene posete svih zainteresovanih u Skupštini, i omogućen pristup u javna dokumenta. Tokom ove radionice, Skupština je prezentirala bazu podataka za organizacije civilnog društva, koja će uskoro postati javna na web- stranici Skupštine. Organizacijama civilnog društva će biti omogućena registracija u toj bazi podataka, koja će im pružiti bolji pristup u radu Skupštine Kosova.

Zvaničnik programa, od strane OEBS-a na Kosovu, g. Philipp Annawitt, je međutim prezentirao rezultate iz istraživanja o odnosima između Skupštine Kosova i organizacija civilnog društva, rezultati koji su diskutovani između članova učesnika u panelu, kao i drugih zvaničnika Skupštine i predstavnicima civilnog društva. Takođe, prezentirana i knjiga „knjiga o referenci za organizacije civilnog društva. Učešće u legislativnim, budžetskim i procesima nadgledanja u Skupštini", koja može da se koristi i kao izvor za organizacije civilnog društva, koje žele da se angažuju u radu Skupštine Kosova.

 

 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com