Vesti

Skupština ojačava transparentnost, lansira elektronski sistem za praćenje zakonodavstva

Četvrtak, 09.11.2017
Skupština Republike Kosova lansirala je danas elektronski sistem za praćenje zakonodavstva (LTS) obeležavajući važan korak u pravcu postizanja međunarodnih standarda za parlamentarnu transparentnost.

Ceremoniju je otvorio Generalni sekretar Skupštine Ismet Krasniqi, koji je dao prikaz procesa stvaranja platforme, kao važan korak daljeg kultivisanja transparentnosti Skupštine i olakšanja pristupu javnosti zakonodavnom radu.

Ova platforma postavljena na zvaničnoj veb stranci Skupštine, pruža organizaciju civilnog društva, građanima i medijima, kao i pristup svi informacijama i dokumentima koje se odnose na n/zakone koji se razmatraju u Skupštini.

Imajući pristup informacijama i relevantnim dokumentima u toku svake faze zakonodavnog procesa , oni će moći pratiti izmene i dopune predložene u n/zakoni da adresiraju svoje zahteve , obezbeđujući time da usvojeni zakonu u Skupštini pravilno zastupaju javni interes.

Predsednik Skupštine Kadri Veseli je u njegovom izlaganju istakao da povećanje transparentnosti i odgovornosti institucija prema građanima smatra jednim od njegovih glavnih prioriteta. Istakao je da će nastaviti da bude promoter elektronskog pristupa u okviru kojeg spada ovaj projekat.

„Tehnološki mehanizam koji danas ignorišemo obeležava važan korak u pravcu povećanje transparentnosti i polaganja računa u radu Skupštine. On će bolje prikazivati rad i angažovanje poslanika i zvaničnika administracije Skupštine, u procesu razmatranja i izmene i dopune n/zakona. Ovaj elektronski sistem će omogućiti građanima, medijima i grupama interesa civilnog društva da u realno vreme obezbede pristup svim dokumentima koji se odnose na n/zakona a koji su u fazi razmatranja" istakao je predsednik Skupštine Veseli.

On je dodao da ovaj sistem je dokaz da se administracija orijentiše i stavlja u centru pažnje građane , obezbeđujući im pristup online 24 sata, 7 dana u nedelji.

Na osnovu ovog sistema , dodao je predsednik Veseli , rad Skupštine Kosova je transparentniji i otvoreniji, povećava se odgovornost prema građanima , kao i njihovo učešće u zakonodavnom procesu. Veseli garantuje preduzimanje ostalih inicijativa koje će podstaći informisanje i pristup javnosti radu Skupštine.

Čelnik Skupštine se zahvalio Forumu za parlamentarnu transparentnost, zvaničnicima administracije Skupštine , USAID-u i NDI-u, na velikom radu i podršci u realizovanju ovog projekta.

Elektronski sistem za praćenje zakonodavstva je realizovan u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom (NDI), podrškom Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) .

Generalni direktor USAID-a na Kosovu, James Hope, je istakao da ovaj sistem prati duh transparentnosti i otvaranja i stavlja građana u proces zakonodavstva, što je veoma važno, istakao je Hope.

Hope je takođe naglasio da je ovaj sistem vidljiv primer napretka, koji će imati direktnost efekta u procesu zakonodavstva i služiće stimulaciji unutar Skupštine.

„Ovaj sistem zastupa mogućnost Skupštine da što bolje odgovori građanima" istakao je direktor USAID-a James Hope.

N kraju, koordinator Komisije za zakonodavstvo, Visar Krasniqi, praktično je demonstrirao način funkcionisanja ove platforme.

 

Kuvendi forcon transparencën, lansohet Sistemi Elektronik për Përcjelljen e LegjislacionitKuvendi forcon transparencën, lansohet Sistemi Elektronik për Përcjelljen e LegjislacionitKuvendi forcon transparencën, lansohet Sistemi Elektronik për Përcjelljen e LegjislacionitKuvendi forcon transparencën, lansohet Sistemi Elektronik për Përcjelljen e LegjislacionitKuvendi forcon transparencën, lansohet Sistemi Elektronik për Përcjelljen e LegjislacionitKuvendi forcon transparencën, lansohet Sistemi Elektronik për Përcjelljen e LegjislacionitKuvendi forcon transparencën, lansohet Sistemi Elektronik për Përcjelljen e Legjislacionit