Vesti

Veseli: Kosovo može mnogo doprineti međunarodnom sportu

Ponedeljak, 11.12.2017
Predsednik Skupštine Republike Kosova, Kadri Veseli, primio je predsednika Asocijacije Nacionalnog olimpijskog komiteta Sheikh Ahmad Al-Fahad Al -Sabah.

Na sastanku je diskutovano o međunarodnim dostignućima koje je sport Kosova zabeležilo u poslednjim godinama, kao i učlanjivanje u mnogim domaćim i međunarodnim sportskim federacijama.

Čelnik Skupštine Veseli se zahvalio predsedniku Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah na učlanjivanju Olimpijskog komiteta Kosova u Međunarodni olimpijski komitet, kao i u Asocijaciju Olimpijskih nacionalnih komiteta, kao i na stalnoj podršci u afirmisanju sporta Kosova.

Predsednik Skupštine je istakao da Kosovo ima mnogo talentovanih mladih u raznim sportovima, koji svakoga dana sve više dokazuju velike rezultate.

Veseli je istakao da sport na Kosovu ima još izazova, posebno u infrastrukturi, ipak, istakao je posvećenost institucija za investicije u ovoj oblasti, izgradnju i renoviranje stadijuma u sportskim salama. Kao i početak procedura za izgradnju Nacionalnog stadijuma.

„ Mi kao Skupština podržaćemo KOO i sport Kosova. Budžetom za 2018 godinu ima povećanja investicija. U vezi zakonske infrastrukture smo dosta radili, posebno na Zakonu o sponzorisanju" istakao je predsednik Skupštine Veseli. On je izrazio uverenje da podrška Asocijacije Olimpijskog nacionalnog komiteta za sport Kosova će se nastaviti , jer Kosovo ima talente u sportu, koji mnogo mogu doprineti sportu Kosova.

Predsednik Međunarodne asocijacije Nacionalnog olimpijskog komiteta Sheikh Ahmad AlFahad Al-Sabah izrazio je zadovoljstvo za dostignuća u sportu Kosova u međunarodnoj areni, dok je potvrdio nastavak podrške ubuduće.

Veseli: Kosova mund t’i japë shumë sportit ndërkombëtarVeseli: Kosova mund t’i japë shumë sportit ndërkombëtarVeseli: Kosova mund t’i japë shumë sportit ndërkombëtar