Vesti

Sa sednice Komisije za evropsku integraciju

Utorak, 16.01.2018
Na sednici Komisije za evropsku integraciju, kojoj je predsedavala predsednica Blerta Deliu -Kodra , razmatran je i podržan N/zakona br. 06/L-005 o porezu na nepokretnu imovinu , sa amandmanima funkcionalne komisije , sa aspekta usklađenosti sa zakonodavstvom EZ-e.