Vesti

U Strazburu se održava prva sesija PSSE-a za 2018.god.

Utorak, 23.01.2018
Delegacija Skupštine Republike Kosova u Parlamentarnoj Skupštini Saveta Evrope učestvuje na prvoj sesiji PSSE-a 2018.god. koji se održava u Strazburu - Francuska.

U toku ove sesije delegacija Skupštine Republike Kosova učestvuje i na diskusijama Komisija PSSE-a kao i u aktuelnim diskusijama za Evropska pitanja. Ove teme obuhvaćaju: Ulogu saveta Evrope u procesu mira između Palestine i Izraela; Intervenisanje Turske u Siriji; Zaštitu i regionalno promovisanje jezika manjinskih zajednica u Evropi; Zaštitu dece uticane od zemalja u konfliktu; Pravni imunitet međunarodnih organizacija i prava njihovog osoblja; Ojačanje međunarodnih pravila protiv trgovine robom korišćene za torturu i smrtnu kaznu.

Komisija za politička pitanja i demokratiju PSSE-a sutra će diskutovati o situaciju na Kosovu, gde će izvestilac biti poslanik iz Španjolske, Jodi Roca. Delegaciju Skupštine Kosova, predsedava potpredsednik Xhavit Halilti čine članovi Aida Dërguti, Ismet Beqiri i Mufera Šinik, osim susreta sa delegacijama zemalja PSSE-a održavala je susret sa izvestiocem za Kosovo g-dinom Roca, i diskutovane su aktuelne teme sa kojima se Republika Kosova suočava. Delegacija Kosova je pozvala g-dina Roca da poseti Republiku Kosova i istakla svoj otvoren stav za saradnju, kako bi izveštaj prikazao realno stanje na Kosovu.

Izvestilac Roca je naglasio da je u službi građana Kosova i da će biti političko nepristrasni da će sarađivati u vezi izveštaja o Kosovu, koji ima poseban značaj na integraciju Kosova u Evropsku zajednicu.

Predsedavajući Kosovske delegacije, g-din Haliti, održao je susret sa predsedavajućim delegacije Nemačkog Bundestaga u PSSE-u g-dinom Peterom Beyerom. Teme koje su diskutovane u ovom susretu obuhvaćaju: bezbednost na Kosovu; Pitanje iniciranja statusa delegacije Skupštine Kosova u ovoj delegaciji; Borba protiv korupcije; Članstvo u GREKO-u (organizacija zemalja Evrope protiv korupcije); Pitanje statusa u CEB-u; Demarkacija granice sa Crnom Gorom; kao i pitanje Specijalnog suda.

Në Strasburg po mbahet Sesioni i 1-rë i APKiE-së për vitin 2018