Vesti

Sa sednice Komisije za poljoprivredu...

Utorak, 30.01.2018
Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, seoski razvoj, sredinu i prostorno planiranje, kojoj je predsedavao Daut Haradinaj, predsednik održala je danas redovnu sednicu, na kojoj su prisustvovali institucionalni predstavnici za zdravstvu, životnu sredinu i prostorno planiranje. .

Na ovom sastanku dugo je diskutovano o uzročnicima alarmantnog zagađenja vazduha.

Ministarka za sredinu i prostorno planiranje, Albena Reshitaj, tokom svog govora, rekla je da još uvek nije pronađen glavni krivac za zagađenje vazduha u zemlji. Ona je rekla da je započela redukciju ulaska vozila u Prištinu. Takođe, ona je potvrdila da bi bilo dobro da se uradi plan, kako ne bi dozvolili ilegalno korišćenje uglja za grejanje.

Ilir Morina, načelnik Agencije za zaštitu životne sredine, ocenio je da zagađenje vazduha je rezultat meteorološke situacije. Dalje, on je naglasio da zbog nedostatka vetra događa se visoko zagađenje vazduha. Trideset posto, prema njemu, vazduh zagađuju škole koje koriste naftu za grejanje, trideset posto termocentrale i prodavnice, trideset posto vozila.

Arben Gjukaj, direktor KEK-a, rekao je da glavni zagađivaći vazduha su otvorene deponije. Prema njemu, sagorevanje deponija vrši se na nekontrolisan način.
Direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje Naser Ramadani, kao problem zagađivanja vazduha naglasio je ulazak starih vozila u grad.

Narodni advokat Hilmi Jashari, žalio se zbog ne sprovođenja zakona na snazi.

Članovi Komisije izrazili su svoje uznemirenje u vezi aktuelne situacije i postavili potrebu za pronalaženje alternative za redukciju i eliminisanje uzročnika ovog zagađenja, koje ozbiljno ugrožava zdravlje građana.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Bujqësi...