Vesti

Sa sednice Komisije za unutrašnje poslove, sigurnost i nadgledanje BSK

Utorak, 06.02.2018
Na današnjoj sednici Komisije za unutrašnje poslove, sigurnost i nadgledanje BSK, kojoj je predsedavao Haxhi Shala, predsednik bilo je predviđeno izveštavanje ministra unutrašnjih poslova Flamur Sefaj u vez i dešavanja pri Inspektoratu policije Kosova.

Međutim, njegovo izveštavanje je odloženo, kako je rekao predsednik Shala zbog zdravstvenih razloga ministra.

Komisija je održala širu debatu u vezi predloga potpredsednika Komisije Rexhep Selimi, za formiranje radne grupe za nadgledanje primene Zakona o Inspektoratu policije, međutim, ovom predlogu se protivio jedan deo članova Komisije, jer oni su zahtevali prethodno izveštavanje ministra o ovom pitanju.

Komisija je večinom glasova donela odluku da se naredne nedelje ponovo pozove ministar Sefaj.

U nastavku, Komisija je informisana u vezi posete delegacije Skupštine Kosova u Brisel, za njihovo učešće u Parlamentarnoj Skupštini NATO-a. Predsednik i potpredsednici; Haxhi Shala, Rexhep Selimi, Zoran Mojsilović, njihovu posetu Briselu su ocenili kao izuzetno značajnu posetu za Komisiju, dok su govorili o temama koje su tretirali, kao i njihovim sastancima sa visokim zvaničnicima PS - NATO-a.

Pitanje specijalnog suda, saradnja Kosova sa KFOR-m i NATO-,. Demarkacija granice sa Crnom Gorom, značaj nastavka dijalog između Kosova i Srbije, kao i podizanje kapaciteta BSK i dalja podrška, bile su teme koje su razmatrane tokom ove posete.

Na kraju, Komisija je formirala i radnu grupi u vezi Zakona o azilu i Zakona o strancima.

Nga mbledhja e Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e FSK-së