Vesti

Nije održan nastavak plenarne sednice

Utorak, 13.02.2018
Nastavak plenarne sednice Skupštine Republike Kosovo (započeta 8 februara), predviđena da se održi danas, odložena je za četvrtak sa početkom u 10:00. Časova.

Potpredsednik Skupštine Xhavit Haliti, je upoznao poslanike da se premijer Kosova nije vratio na Kosovo, nakon posete Sjedinjenim američkim državama.