Vesti

Sa sednice Komisije za obrazovanje...

Sreda, 14.02.2018
Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo, kojoj je predsedavao Ismajl Kurteshi, preporučila je Skupštini za usvajanje Nacrt zakona o naučnoj inovaciji i prenos znanja i tehnologije, kao i Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju Republike Kosovo i Austrijske agencije za razvoj ADA.

Na ovom sastanku prisustvovali su predstavnici MONT-a, koji su obrazložili ova dva nacrta zakona od velikog značaja za Republiku Kosovo. Prema njima, nacrti zakona su prošli sve procedure predviđene zakonodavstvom na snazi.

U vezi Nacrta zakona o naučnoj inovaciji i prenos znanja i tehnologije, predstavnici MONT-a su izjavili da imajući u vidu sve obuhvatni razvoj u Evropi i svetu, i da su nauka i naučno istraživanje stavljeni na čelo napora za ekonomski i socijalni razvoj. U tom pravcu, prema njihovim rečima MONT je preduzeo inicijativu za izradu ovog Nacrta zakona. Takođe, diskutovano je i u vezi Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju Republike Kosovo i Austrijske agencije za razvoj ADA. Prema predstavnicima MONT-a, ovaj projekat u celini doprinositi bolje funkcionisanje visokog obrazovanja i istraživanja na Kosovo na osnovu Evropskih načela. U vezi toga, oni su okvalifikovali dugoročnom objektivom u podršci socio-ekonomskog razvoja zemlje

Članovi Komisije, nakon šire diskusije o sadržaju i značaju ovih nacrta zakona, preporučili su Skupštini njihovo usvajanje.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim...