Vesti

Završen je rok javnog poziva za pet sudije Ustavnog suda

Sreda, 21.02.2018
Administracija Skupštine Kosova informiše da je završen rok javnog poziva za pet sudije Ustavnog suda Republike Kosova.

Do 16:00 časova, aplicirao je 31 kandidat: Emrush Kastrati, Besfort Rrecaj, Hashim Çollaku, Shqipdon Fazliu, Remzije Istrefi-Peci, Jehona Shyti, Musa Dragusha, Erdogan Haxhibeqiri, Idain Smailji, Shqipe Ibraj - Mala, Radomir Laban, Jasmina Đekić, Ramadan Gashi, Makfirete Krasniqi, Vjollca Kroçi-Gërxhaliu, Nebojša Boričić, Shkëmb Manaj, Vigan Qorrolli, Ramë Hyseni, Rafet Haxhaj, Sadik Haxhiu, Çlirim Hajdini, Bajram Ljatifi, Eset Rama, Zef Prenrecaj, Anton Nokaj, Hajzer Salihu, Nexhmi Rexhepi, Shkelzen Sylaj, Sylejman Shumolli i Safet Hoxha.
Administracija je u iščekivanju eventualnih nominacija preko pošte .

Procedura izbora sudija će se nastaviti u skladu sa Zakonom o Ustavnom sudu Republike Kosova.