Vesti

Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

Sreda, 07.03.2018
Na današnjoj sednici Komisije za prava i interese zajednica i povratak, kojim je presedavao g. Igor Simić, predsednik Komisije, razmatrana su tri Nacrta zakona, i to razmatranje Nacrta zakona br.06/L-039 o geološkoj službi Kosova sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja, razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-023 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L034 o Kosovskoj agenciji za privatizaciju, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-115 i Zakonom br. 05/L-080 sa amdanmanima funksionalne komisije za budžet i financije kao i razmatranje Nacrta zakona br.06/L-021 o unutrašnoj kontroli javnih finansija sa amdanmanima funksionalne komisije za nadzor javnih finansija.

Članovi Komisije su bez rasprave podržali na dalje procesiranje ova tri Nacrta zakona (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova.

 

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim