Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Sofije Hargji

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođena 26.04.1950
  • Udovica

  Obrazovanje

  • Diplomirala na Medicinskom fakultetu,
  • specijalista za pluæne bolesti.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 28 godina radnog iskustva.

  Jezici osim maternjeg

  • Hrvatski
  • Engleski (poèetni)

  Adresa

  • Ul. “R. Beriša” br.45, Peæ