Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Agim Krasniqi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 17.05.1956 u Drenovac, Mališevo
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Vojna akademija.
  • Nezavršene postdiplomske studije.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Èlan Skupštine Kosova.
  • Predsedavajuæi Odbora za zaštitu i bezbednost (osnovan 1998 nakon parlamentarnih izbora na Kosovu).
  • Èlan Predsedništva LDK.
  • Izvršni sekretar LDK.

  Jezici osim maternjeg

  • Srpski
  • Engleski
  • Francuski (poèetni nivo)

  Adresa

  • Priština