Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Fatmir Limaj

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratska Partija Kosova (PDK)

  Lični podaci

  • Rođen 04.02.1971 u Banja, Mališevo
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Pravnik.
  • Magistratura iz politièkih nauka.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Èlan Glavnog štaba OVK.
  • Zamenik ministra u Ministarstvu odbrane, PGK.
  • Èlan Predsedništva PDK.
  • Sekretar za javne odnose PDK.

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski
  • Italijanski
  • Srpski

  Adresa

  • Priština