Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Ismajl Kurteshi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratska Partija Kosova (PDK)

  Lični podaci

  • Rođen 15.02.1952
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Profesor engleskog jezika.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 1976–1988. TV Priština.
  • 1988–1992. Fabrika akumulatora, Gnjilane.
  • 1993–1988. Gimnazija “Zenel Hajdini” Gnjilane.
  • 1999–2000. Gradonaèelnik Gnjilana

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski
  • Turski
  • Srpski

  Adresa

  • Gnjilane