Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Sala Ahmetaj

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratska Partija Kosova (PDK)

  Lični podaci

  • Rođena 12.07.1950 u Radiševo
  • Udata

  Obrazovanje

  • Magistar filozofskih nauka

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Predavaè na Filozofskom fakultetu od 1978. godine

  Jezici osim maternjeg

  • Francuski
  • Srpski

  Adresa

  • Priština