Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Sadik Idrizi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Vatan (VTN)

  Lični podaci

  • Rođen 28.02.1954 u Kruševo, Dragaš
  • Oženjen, otac dvoje dece

  Obrazovanje

  • Filološki fakultet – grupa za jezik i književnost.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Rad u obrazovanju više od 29 godina.
  • Profesor i direktor škole.
  • Bavi se pisanjem. Do sada objavio tri knjige pesama i proze. Bavi se nauènim i publicistièkim radom.

  Jezici osim maternjeg

  • Albanski
  • Makedonski
  • Engleski

  Adresa

  • Selo Kruševo, Dragaš