Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Nekibe Kelmendi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođena 11.05.1944 u Peæ, Kosovo
  • Udovica

  Obrazovanje

  • Pravni fakultet i pravosudni ispit.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 1998–2002. Generalni sekretar LDK.
  • 2000–2001. Kopredsedavajuæi UNMIK odeljenja za zakonodavstvo.
  • 1994–2000. Advokat u kancelariji Bajrama Keljmendija.
  • 23. decembar 1989. Koosnivaè i èlan prvog Predsedništva LDK.
  • 14. decembar 1989. Jedan od osnivaèa Saveta za odbranu ljudskih prava i sloboda.
  • 1974-1976. Sekretar Advokatske komore Kosova.
  • 1974–1976. Advokat (prva žena advokat u istoriji advokature na Kosovu).
  • 1968–1987. Sudija Opštinskog suda u Prištini (godinu dana), zatim Okružnog suda u Prištini.
  • 1966–1968. Referent u graðevinarstvu.
  • 1963–1964. Nastavnik fizike u osnovnoj školi u Razšiæu, opština Peæ.
  • Autor je mnogih profesionalnih publikacija iz oblasti ljudskih prava, o situaciji na Kosovu, o zakonodavstvu, od kojih je najvažnija publikacija pod nazivom “Kosovo pod zakonodavnom diskriminacijom i zakonima koji ne poštuju Ustav Srbije – èinjenice i dokazi”. Tekst ove publikacije je uvršæen u jednu od uredbi UN o Kosovu iz 1992.

  Adresa

  • Ul. “Bajram Kelmendi” br. 60, Priština