Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Ali Sadriu

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 20.08.1950 u në Davidovc, K.K. Shtime
  • I martuar, pesë fëmijë, katër vajza e një djalë

  Obrazovanje

  • Fakulteti Ekonomik

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Drejtor financiar në Bankën e Kosovës
  • Drejtor financiar në ndërmarrjen shoqërore “Fabrika e veglave” Ferizaj
  • Plan dhe analizë/
  • Drejtor financiar në spitalin e Prishtinës
  • Bashkëdrejtues i Autoritetit Qendror Fiskal
  • Ministër në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave (2001-2004)

  Jezici osim maternjeg

  • Anglisht (niveli i mesëm)
  • Rusisht
  • Serbisht
  • Kroatisht

  Adresa

  • Dardani SU 6/3 D1, Prishtinë