Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju

Ponedeljak, 11.12.2017 11:00 u sali N 302

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 06.11.2017 i 13.11.2017;
3. Sastanak Komisije sa Direktorem Kosovske Obaveśtanje Agencije, g-Driton Gashi
4. Razno