Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 04.07.2018 11:00 u sali C 203

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije, dt. 06 i 20 juni 2018,
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-067 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-063 o železnicama Kosova, sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
4. Razmatranje N/zakona br.06/L-066 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-064 o vozačkoj dozvoli sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
5. Razmatranje N/zakona br.06/L-070 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-179 o drumskom prevozu sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
6. Razmatranje N/zakona br. 06/L-071 o izmeni i dopuni Zakona br.04/L-183 o drumskom prevozu opasnih materija sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
7. Razmatranje N/zakona br. 06/L-068 o izmenama i dopunama Zakona br.2003/11 o putevima, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-120 sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
8. Razmatranje N/zakona br. 06/L-069 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-088 o pravilima drumskog saobraćaja sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
9. Razmatranje Nacrtu-Poslovnika Skupštine Kosova, sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, inmunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije,
10. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja Centralne izborne Komisije za 2017. godinu;
11. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja Nacionalna Kancelarija Revizije za 2017.godinu,
12. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Regulativnog autoriteta usluge vodu za 2017.godinu,
13. Razmatranje Izveštaja o troškovima Skupštine Kosova za prvo tromesečje 2018.godine,
14. Razmatranje br. 06-P-064, dt. 26.06.2018, Parlamentarne istražne komisije u vezi troškova lobiranja strane Kancelarije predsednika i Vlade Republike Kosovo, za usvajanje budžeta,
15. Razmatranje predloga o određivanju naknade za članove komisije Državne pomoći,
16. Razmatranje Zahtev Kosovske agencije za proveru imovine za određivanje iznosa isplate za jednog člana Komisije za im ovinske zahteve i dva clana Komisije za proveru i određivanje imovine,
17. Razno.


 


 

Zapisnik