Prethodni Predsednici Skupštine

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Nexhat Daci

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

 • Demokratski Savez Kosova (LDK)

Lični podaci

 • Rođen 26.07.1944 u Trnovac
 • Oženjen, otac troje dece

Obrazovanje

 • Posdiplomski teèaj (Belgija).
 • Specijalizacija (Engleska).
 • Doktorat.
 • Magistratura.
 • Univerzitetska diploma.

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • 1995–2002. Predsednik i sekretar Kosovske akademije nauka i umetnosti.
 • Èlan Evropske akademije za zaštitu životne okoline (Nemaèka).
 • Èlan Amerièkog udruženja hemièara.
 • Autor 4 univerzitetska udžbenika.
 • Profesor Prištinskog univerziteta od 1983.

Jezici osim maternjeg

 • Engleski (aktivno znanje)
 • Nemaèki (pasivno)
 • Srpski (aktivno)
 • Hrvatski (aktivno)

Adresa

 • Velania 18/iV, Priština