Prethodni Predsednici Skupštine

Četvrta Zakonodavna Perioda (12.12.2010 - 07.05.2014)

Jakup Krasniqi

Jakup Krasniqi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • PDK

Partija

 • Demokratska Partija Kosova (PDK)

Lični podaci

 • Rođen 01.01.1951 u Fatos/Glogovac
 • oženjen, četvoro dece, 3 ćerke, 1 sin

Obrazovanje

 • 1957–1965 . Osnavna škola , Fatos - Negroc i Arlat;
 • 1966–1971. Učiteljska škola u Prištini;
 • 1972–1976. Filozofski fakultet – u Prištini , odsek istorije ;
 • 1995–1997. Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Prištini , Odsek istorije
 • 22.11.2003 . Odbrana magistrature na Prištinskom univerzitetu na temu: “Politički pokret i oružani otpor na Kosovu 1991–1999“;
 • 05.11.2008. Odbrana doktorske teze na Prištinskom univerzitetu na temu: “Albanska štampa o plitičkim događajima na Kosovu 1981-1991 “ i dobio titulu doktora istorije.

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • 1972–1977. Nastavnik u s. Fatosu i Arlatu;
 • 1976–1977. Nastavnik u Srednjoj školi u Glogovcu;
 • 1979–1981. Nastavnik u s. Arlatu i u Sednjoj školi u Skenderaju;
 • 1991–1994. Nastavnik u Gimnaziji “Skënderbeu“ u Glogovcu;
 • 1995–1998. Predsednik Prosvetnog saveta u Glogovcu;
 • 1998–1999. Glasnogovornik Glavnog štaba Oslobodilačke vojske Kosova (OVK);
 • 1999 Član kosovske delegacije na Konferenciji u Rambujeu;
 • 1999–januar 2000 Ministar za obnovu i razvoj;
 • 2001-poslanik u I sazivu ;
 • Mart 2002. decembar 2004. Ministar javnih službi u Vladi Kosova;
 • Oktobar 2004-2007 poslanik u II sazivu;
 • 2004-2007 Šef PG DPK-a u Skuptinu Kosova;
 • Novembar 2007. poslanik u III sazivu;
 • Januar 2008- Predsednik Skupštine Kosova;
 • 1973–1981- ilegalni politički rad u Nacionalnom pokretu Kosova;
 • 1981–1991- politički zatvorenik;
 • 1991–1999- član Presedništva i i predsednik Demokratskog saveza Kosova, ogranak u Glogovcu;
 • 1992–1998-poslanik u Parlamentu Kosova;
 • 1998–1999-glasnogovornik Glavnog štaba Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), član Glavnog štaba i član Političke uprave OVK;
 • 1999–2003 Generalni sekretar Demokratske partje prosperitetita (DPP, odnosno Demokratske partije Kosova (DPK),
 • Oktobar 2005- generalni sekretar DPK-a,
 • Novembar 2005- član Strateške političke grupe DPK-a , na pregovorima u Beču.
 • Januar 2008- izabran je za Predsednika Skupštine Republike Kosova;
 • Septembar 2010- februar 2011 – Vršilac dužnosti predsednika Republike Kosova;
 • Februar 2011- ponovo je izabran za Predsednika Skupštine Republike Kosova.

Izdanja

 • “Kosova në kontekst historik”, ( Kosovo u istorijskom kontekstu) decembar 2005, Priština;
 • “Kthesa e Madhe- Ushtria Çlirimtare e Kosoves”, ( Veliki preokret – Oslobodilačka vojska Kosova ) 2006, Priština ;
 • Na engleskom jeziku “Kosova in a Historical Context”, Priština
 • “ Një luftë ndryshe për Kosovën” ( Drugačija borba za Kosovo), decembar 2007, Priština ;
 • “Pavarësia si Kompromis”, ( Nezavisnsot kao kompromis) 2010, Priština,
 • “Kosova ne Kontekst Historik” (Kosovo u istorijskom kontekstu – II izdanje, dopunjeno )
 • “Lëvizja për Republikën e Kosovës 1981-1991”, ( Pokret za Republiku Kosovo) 2011, Priština
 • Publicistički, politički i naučni članci objavljeni u dnevnim medijima i periodičnim naučnim časopisima.

Jezici osim maternjeg

 • Engleski–(za korišćenje literature)
 • Hrvatski–tečno govori
 • Srpski-tečno govori

Adresa

 • Priština

Telefon

 • 038 200 10 004