Zakoni po imenu

2003/19Download (PDF)

Zakon o Zaštiti na Radu, Zaštiti Zdravlja Zaposlenih i Radnoj Sredini

Sa ciljem da se stvore uslovi za zaštitu na radu i radnu sredinu na Kosovu.

Odobreni od Skupštine:
09.10.2003
Objavljen od SPGS:
06.11.2003