Zakoni po imenu

04/L-149Download (PDF)

Zakon o izvršenju kriviènih sankcija

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29.07.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-35-2013, Dana 16.08.2013

Odobreni od Skupštine:
29.07.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
16.08.2013