Zakoni po imenu

2004/6Download (PDF)

Zakon o Transportu Opasnih Materija

Ovaj Zakon ima za cilj da spreèi opasnost i poveæa nadzor i bezbednost saobraæaja u toku prevoza opasnih materija, koja svojim samozapaljivim otrovnim, eksplozivnim, isparljivim, zaraznim i radioaktivnim osobinama predstavljaju opasnost za bezbednost ljudi i okoline, da reguliše uslove za prevoz opasnih materija u individualnom sektoru transporta, obaveze lica ukljuèenih u prevoz opasnih materija, nadležnosti i odgovornosti odgovarajuæih organa oko nadzora u vezi sa primenom ovog Zakona.

Odobreni od Skupštine:
01.04.2004
Objavljen od SPGS:
05.06.2004