Zakoni po imenu

2004/10Download (PDF)

Zakon o elektriènoj energiji

Ovaj zakon uspostavlja i uredjuje uslove za vršenje aktivnosti proizvodnje, prenosa, distribucije, isporuke, trgovine, izvoza, uvoza i tranzita elektriène energije; funkcionisanje elektroenergetskih sistema i organizaciju tržišta elektriène energije.

Odobreni od Skupštine:
29.04.2004
Objavljen od SPGS:
30.06.2004