Zakoni po imenu

04/L-192Download (PDF)

Zakon o transplantaciji tkiva i èelija

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20.03.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-012-2014, Dana 07.04.2014

Odobreni od Skupštine:
20.03.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.04.2014