Zakoni po imenu

05/L-001Download (PDF)

Zakon o budžetu Republike Kosova za 2015 godinu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29.12.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-001-2015, Dana 08.01.2015

Odobreni od Skupštine:
29.12.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
08.01.2015