Zakoni po imenu

05/L-055Download (PDF)

Zakon o Generalnom Revizoru i Nacionalnoj Kancelariji Revizije Republike Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 18.05.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-012-2016, Dana 03.06.2016

Odobreni od Skupštine:
18.05.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
03.06.2016