Zakoni po imenu

2004/18Download (PDF)

Zakon o unutrašnjoj trgovini

Ovaj Zakon ureðuje uslove za razvoj trgovine na domaæem tržištu, trgovinu na veliko, trgovinu na malo, javnu licitaciju, posredovanje u trgovini, praksu ogranièavanja i zaštitne mere za razvoj trgovaèke delatnosti, nelojalnu konkurenciju, mere nadzora, administrativne mere i kaznene odredbe.

Odobreni od Skupštine:
16.06.2004
Objavljen od SPGS:
20.10.2004