Zakoni po imenu

2004/38Download (PDF)

Zakon o pravima i odgovornostima graðana u zdravstvenoj zaštiti

Ovaj zakon odreðuje prava i odgovornosti graðana u zdravstvenoj zaštiti i uspostavlja mehanizme za zaštitu i obezbeðenje ovih prava i odgovornosti.

Odobreni od Skupštine:
08.09.2004
Objavljen od SPGS:
19.11.2004