Zakoni po imenu

2004/42Download (PDF)

Zakon o nauèno-istraživaèkom delatnošèu

Ovom zakonom se regulišu: osnivanje, delatnost, organizovanje, upravljanje i ukidanje (razrešenje) pravnih i javnihi privatna lica u nauèno-istraživaèku delatnost; prava i zadaci nauèno-istraživaèkih radnika u ovaj delatnost; pozicija Nacionalnog Nauènog Saveta; odobravanje i sprovodjenje Nacionalnog Nauèno-istraživaèkog Programa; osnovi za finansiranje nauèno-istraživaèke delatnosti kao i ostala pitanja vezana sa nauèno-istraživaèku delatnost na Kosovu.

Odobreni od Skupštine:
27.09.2004
Objavljen od SPGS:
23.02.2005